Živě.cz o počítačích a internetu

Tipy a triky v Delphi, díl 150. - souhrn

Jan Šindelář 4.8.2004

A máme za sebou další padesátku. Jako obvykle najdete v dnešním pokračování rozcestník předchozích padesáti částí a další kompletní offline verzi ke stažení.

Tipy a triky v Delphi, díl 101.
- Macromedia Flash a jeho přehrávání v Delphi

Tipy a triky v Delphi, díl 102.
- zobrazení výstupu konzolové aplikace či dávkového souboru

Tipy a triky v Delphi, díl 103.
- "nekonečný" ukazatel průběhu

Tipy a triky v Delphi, díl 104.
- uzamčení pracovní stanice
- kolik paměti zabírá aktuální proces

Tipy a triky v Delphi, díl 105.
- zjištění práv uživatele v systémech NT/2000/XP

Tipy a triky v Delphi, díl 106.
- zjištění existujících účtů pod systémy NT/2000/XP

Tipy a triky v Delphi, díl 107.
- práce s konzolovým oknem

Tipy a triky v Delphi, díl 108.
- vizuální úprava ListView seskupováním prvků do skupin

Tipy a triky v Delphi, díl 109.
- ovládání cizí aplikace

Tipy a triky v Delphi, díl 110.
- práce v klidovém režimu aplikace

Tipy a triky v Delphi, díl 111.
- přesouvání prvků v rámci TreeView metodou drag and drop

Tipy a triky v Delphi, díl 112.
- úprava vzhledu buněk StringGrid

Tipy a triky v Delphi, díl 113.
- události AfterShow a AfterCreate formuláře

Tipy a triky v Delphi, díl 114.
- ukončování cizích procesů

Tipy a triky v Delphi, díl 115.
- zjištění seznamu naposledy vložených adres do IE
- zjištění aktuální adresy v adresním řádku

Tipy a triky v Delphi, díl 116.
- získání zdrojového HTML kódu právě načtené stránky v IE

Tipy a triky v Delphi, díl 117.
- automatické vyplňování formulářů v IE, část 1.

Tipy a triky v Delphi, díl 118.
- automatické vyplňování formulářů v IE, část 2.

Tipy a triky v Delphi, díl 119.
- nastavení barevných posuvníků v komponentě WebBrowser

Tipy a triky v Delphi, díl 120.
- kreslení sprejem na komponentu Image

Tipy a triky v Delphi, díl 121.
- porovnávání bitmapových obrázků pixel po pixelu

Tipy a triky v Delphi, díl 122.
- mluvící aplikace s využitím MS Speech API

Tipy a triky v Delphi, díl 123.
- jednoduchá animace překrýváním obrázků

Tipy a triky v Delphi, díl 124.
- ověřování dostupnosti BDE

Tipy a triky v Delphi, díl 125.
- uložení webové stránky do obrázku JPEG

Tipy a triky v Delphi, díl 126.
- kontrola pravopisu s využitím MS Wordu, část 1.

Tipy a triky v Delphi, díl 127.
- kontrola pravopisu s využitím MS Wordu, část 2.

Tipy a triky v Delphi, díl 128.
- práce s PDF soubory prostřednictvím ActiveX

Tipy a triky v Delphi, díl 129.
- vytvoření jednoduchých "easter eggs"

Tipy a triky v Delphi, díl 130.
- přidání tlačítka do titulkového pruhu aplikace

Tipy a triky v Delphi, díl 131.
- přesouvání záložek PageControl metodou drag and drop

Tipy a triky v Delphi, díl 132.
- automatické odklepnutí dialogového okna

Tipy a triky v Delphi, díl 133.
- změna tvaru textového kurzoru v komponentě Memo

Tipy a triky v Delphi, díl 134.
- získání všech odkazů na zadané webové stránce v IE

Tipy a triky v Delphi, díl 135.
- přenesení prvku ListBoxu do Editu metodou drag and drop
- zobrazní příliš dlouhých řádků v ListBoxu jako kontextovou nápovědu

Tipy a triky v Delphi, díl 136.
- sledování změn v Registrech

Tipy a triky v Delphi, díl 137.
- získání seznamu všech apletů Ovládacích panelů

Tipy a triky v Delphi, díl 138.
- ovládání (klávesnicí) komponent, které nemohou mít focus

Tipy a triky v Delphi, díl 139.
- zkoumání informací o běžících procesech pomocí WMI

Tipy a triky v Delphi, díl 140.
- základní informace o myši

Tipy a triky v Delphi, díl 141.
- vytvoření programu Lupa

Tipy a triky v Delphi, díl 142.
- grafický efekt míchání šachovnice jako základ pro šetřič obrazovky

Tipy a triky v Delphi, díl 143.
- zjišťování focusu prvku před aktivním prvkem

Tipy a triky v Delphi, díl 144.
- automatické označování prvků ListBoxu najetím kurzoru
- zobrazení slova pod kurzorem myši v komponentě RichEdit

Tipy a triky v Delphi, díl 145.
- objekt TScreen a jeho užitečné funkce

Tipy a triky v Delphi, díl 146.
- zjištění vlastníka běžícího procesu

Tipy a triky v Delphi, díl 147.
- menu v novém stylu v Delphi7

Tipy a triky v Delphi, díl 148.
- prvku ListBoxu zobrazené ve formě RadioButtonů

Tipy a triky v Delphi, díl 149.
- zapnutí efektu HotTrack u libovolné komponenty

A dostáváme se ke slibované offline verzi. Pravidelní čtenáři již dobře vědí, oč se jedná. Aktualizovaná verze doplněná o posledních padesát dílů je opět na světě, jejím autorem je znovu pan RNDr. Petr Brant, takže jemu patří dík za odvedenou práci. Stahovat můžete zde.