Licence Tipy a triky v Delphi: programová off-line verze


Tato licenční smlouva je smlouvou mezi vámi, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen uživatel) a Pavlem Polívkou (dále jen autor) a týká se programové off-line verze seriálu Tipy a triky v Delphi (dále jen softwarový produkt).
Instalací, kopírováním nebo jiným použitím softwarového produktu
potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy a jste jimi vázáni.
Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nejste oprávněni tento softwarový produkt
používat.


LICENCE NA SOFTWAROVÝ PRODUKT

Softwarový produkt je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.
Softwarový produkt
se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání.

1.
UDĚLENÍ LICENCE

Na základě této smlouvy jsou vám udělena následující práva:

a)
Právo k instalaci a užívání.
Máte právo instalovat a používat kopie softwarového produktu a to jak pro osobní potřebu, tak v komerční sféře.

b)
V žádném případě nemáte právo softwarový produkt prodávat či jinak šířit za účelem zisku bez souhlasu autora.

2.
POPIS DALŠÍCH PRÁV A OMEZENÍ

a)
Zpětná analýza, dekompilace nebo převod ze strojového kódu softwarového produktu nejsou povoleny s výjimkou a pouze v rozsahu činnosti, která je výslovně povolena příslušným zákonem, jenž má přednost před tímto omezením.

b)
Máte právo trvale převést veškerá svoje práva na užívání softwarového produktu v rámci této smlouvy pokud nabyvatel souhlasí s podmínkami této smlouvy.

3.
ZÁRUKA

Autor výslovně neposkytuje žádnou záruku na softwarový produkt.
Softwarový produkt
a veškerá doprovodná dokumentace se poskytuje tak, jak je, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.
Veškerá rizika spojená s užíváním tohoto softwarového produktu
nese uživatel.
Autor
nenese v žádném případě odpovědnost za případné škody, vzniklé používáním softwarového produktu ať by byly jakékoli.